Məzmuna keç

Tofiq Məmmədov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Tofiq Məmmədov/Biblioqrafiya

../
 • 1. “Ekologiya”, Baki, “Elm”, 2004, 449 səh.
 • 2. “Gülçülük ensiklopediyası” , Bakı, “Azərbaycan”, 2006, 308 səh.
 • 3. “Otaq bitkiləri ensiklopediyası”, Bakı, “Çaşıoğlu”, 2007, 464 səh.
 • 4. “Abşeronun ağac və kolları”, “Elm və təhsil”, Bakı, 2010, 468 səh.
 • 5. “Azərbaycan dendraflorasi”. I cild, Baki, “Elm”, 2011, 312 səh.
 • 6. “Bitkilərin anatomiyasi və morfologiyasi üzrə izahli terminləri”. Baki, “Elm”, 2013, 272 səh.
 • 7. “Azərbaycan florasında Pişiknanələri (Nepeta L.)”.Bakı, “Müəllim”, 2013, 244 səh.
 • 8. "Bitkilərin təyinində morfoloji terminlər" Bakı, <<Nurlan>>, 2009, — 52 səh.
 • 9. "Bonsay" Çaşıoğlu, 2006, — 48 səh.
 • 10. ″Azərbaycanın Nadir Ağac və kol bitkiləri", Bakı: «Elm», 2014, 380 səh.
 • 11. “Ekoloji amillərə görə Abşeronda Yaşıllaşdırma” Bakı “Elm” 2003.
 • 12. “Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi “ Bakı “Araz” 2000,
 • 13. “Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi”(2-cild).Bakı.”Elm”,2001. 104 səh.
 • 14. ”Yaşıllaşdırmada istifadə olunan bəzi ağac və kol bitkilərinin bioloji xüsusiyyətləri” Bakı, “Elm”, 2002
 • 15. “Ekoloji oyunlar” Bakı ,“Elm”, 2007.144 səh.
 • 16. "Bitki ekologiyası", Dərslik. Bakı. “Elm”, 2014.316 səh.
 • 17. "Qazon və bəzək memarlığı". Bakı: Çaşıoğlu, 2006.-48 səh.
 • 18. “Bitki kosmetikası". Bakı: «Araz» nəşriyatı 2002, 374 səh.
 • 19. “Murtuza Muxtarovun bağı-Mərdəkan dendrarisi" Bakı, «Araz» nəşriyatı, 200