Vüqar Musayev/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Vüqar Musayev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
  • Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я. , Алгулиев Р.М., Musayev V. Метод усиления безопасности биометрических систем с помощью водяных знаков. Вопросы защиты информации. Rusiya 2010.
  • Керимова Л.Э., Мусаев В.Я., Имамвердиев Я.Н., Musayev V. Метод обнаружения живучести отпечатков пальцев на основе преобразования Радона. Автоматика и вычислительная техника. Latvia 2009.
  • Мусаев В.Я., Имамвердиев Я.Н., Musayev V. Метод определения качества отпечатков пальцев на основе вейвлетов. Информационные технологии моделирования и управления. Rusiya 2009.
  • Имамвердиев Я.Н. , Мусаев В.Я., Алгулиев Р.М., Musayev V. Методы обнаружения живучести в биометрических системах. Вопросы защиты информации. Rusiya 2009.
  • Musayev V.Y., Əliquliyev R.M., Musayev V. Üçölçülü sifət eyniləşdirmə metodlarının müqayisəli analizi. Azərbaycan Milli Aeorokosmik Agentliyinin Xəbərləri. 2009.
  • Имамвердиев Я.Н., Мусаев В.Я., Алгулиев Р.М., Musayev V. Актуальные проблемы создания системы биометрической идентификации в Азербайджанской Республике. Azərbaycan Milli Aeorokosmik Agentliyinin Xəbərləri. 2009