Vaqif Sultanlı/Biblioqrafiya/Kitabları (Dünya dillərində)

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Vaqif Sultanlı/Biblioqrafiya

../
 • Ölüm Rüyası (povest və hekayələr). İstanbul: Avrupa Yakasi Yayinları, 2006, 224 s.
 • Azerbaycan Mühaceret Edebiyatı (monoqrafiya). İstanbul: Avrupa Yakasi Yayinları, 2007, 224 s.
 • Ruhun Ağrıları (monoqrafiya). İstanbul: Avrupa Yakasi Yayinları, 2010, 208 s.
 • The Human Sea (novel). London: Rossendale books, 2012, 204 p.
 • The Human Sea (novel). Bloomington: Trafford publishing, 2012, 240 p.
 • The Dream of Death (novel and short stories). London: Rossendale books, 2013, 160 p.
 • Tənhayi dər izdiham (roman). Tehran, 2014,330 s.
 • The Dream of Death (novel and short stories). Helsinge: Whyte Tracks publishing, 2014, 132 p.
 • İnsan dənizi (roman). Qahirə: Milli Tərcümə Mərkəzinin nəşri, 2014, 280 s.
 • Reverse Flow (novel and short stories). London: Rossendale books, 2014, 186 p.
 • Tənhayi dər izdiham (roman). Zəncan, 2015,332 s.
 • The Dream of Death (novel and short stories).II Edition, Helsinge: Whyte Tracks publishing, 2015, 132 p.
 • The Legend of the Snake (A novel and collection of short stories). Edited by Michael Brannok, London, Rossendale Books, 2015, 308 p.
 • İnsan Denizi (roman).Türkiye türkçesine aktaran Parvana Bayram, İstanbul,Post Yayın, 2016, 224 s.
 • Полярна ніч (Oповідання). Переклад з азербайджанської мови Ніни Білокопитової, Київ: Задруга, 2016, 104 с.
 • Das Menschenmeer (roman). Leipzig, Winterwork, 2017, 240 s.
 • A Blind Tie. Selected Works.Raleigh, Rossendale Books, 2017, 400 p.
 • Ölüm uykusu (povest və hekayələr).Özbək dilinə çevirən Rüstəm Cabbarov, Taşkent, İjod Press, 2017, 192 s.
 • Сон забвения: Повесть-иллюстрация и рассказы / Пер. с азерб. Джавид Аббаслы. – М.: Издательство «Mысль», 2018. – 184 с.
 • Struggle in the desert. Novel. Edited by Vincent Walsh, London, Rossendale Books, 2019, 196 p.