Vikiuşaq:İnformatika

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar

Bu məqalə Vikiuşaq aləminə aiddir.

İnformatika — Hesablama texnikası vasitəsilə informasiyanın qəbulunu, saxlanmasını, ötürülməsini, avtomatlaşdırılmış məntiqi emalını öyrənir və bunların insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə tətbiqi ilə məşğul olur.