Xəlil Rza Ulutürk/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Xəlil Rza Ulutürk/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Bahar gəlir. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957, 40 səh.
 2. Sevən gözlər. Bakı: Azərnəşr, 1959, 84 səh.
 3. Məhəbbət dastanı. Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1961, 92 səh.
 4. Mənim günəşim. Bakı: Azərnəşr, 1963, 52 səh.
 5. Qollarını geniş aç. Bakı: Azərnəşr, 1965, 115 səh.
 6. Krasnodon qartalları. Bakı: Gənclik, 1967, 128 səh.
 7. Yeni zirvələrə. Bakı: Azərnəşr, 1971, 180 səh.
 8. Ucalıq. Bakı: Gənclik, 1973, 168 səh.
 9. Doğmalıq. Bakı: Azərnəşr, 1977, 184 səh.
 10. Məqsud Şeyxzadə. Bakı: Bilik cəmiyyəti, 1978, 67 səh.
 11. Taparam səni. Bakı: Yazıçı, 1980, 268 səh.
 12. Məqsud Şeyxzadənin bədii yaradıcılığı. Bakı: Elm, 1981, 233 səh.
 13. Marallar da duz yeyərmiş. Bakı: Gənclik, 1981, 155 səh.
 14. Ömürdən uzun gecələr. Bakı: Gənclik, 1982, 152 səh.
 15. Hara gedir bu dünya. Bakı: Yazıçı, 1983, 280 səh.
 16. Daşdan çıxan bulaq. Bakı: Gənclik, 1986, 190 səh.
 17. Məndən başlanır vətənim. Bakı: Yazıçı, 1988, 338 səh.
 18. Davam edir 37. Bakı: Gənclik, 1992, 528 səh.
 19. Ayla günəş arasında. Bakı: Yazıçı, 1992, 548 səh.
 20. Qəhrəman Təbrizim. Bakı: Gənclik, 1994, 348 səh.
 21. Uzun sürən gənclik. Bakı: Azərnəşr, 1994, 435 səh.
 22. Türkün dünyası. Bakı: "Qorqud" nəşriyyatı, 1994, 351 səh.
 23. Mən Şərqəm. Bakı: Elm, 1994, 766 səh.
 24. Bağışla, ey vətən. Bakı: "Qorqud" nəşriyyatı, 1996, 146 səh.
 25. Uzun sürən gənclik. Bakı: Kitab cəmiyyəti, 1997, 127 səh.
 26. Ömür kitabını yazan şairə. Bakı: "Mütərcim" nəşriyyatı, 1998, 110 səh.
 27. Lefortovo zindanında. Bakı: "Azərbaycan" nəşriyyatı, 1998, 240 səh.
 28. Mənim dilim