Yadigar İmamverdiyev/Biblioqrafiya/Konfrans məruzələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Yadigar İmamverdiyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

“Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I respublika konfransı (17 may 2017-cı il):

 • Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Обеспечение информационной безопасности киберфизических систем / c. 40-45.
 • İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi üçün açıq kodlu alətlər / s. 46-49.
 • Əliyev E.A., İmamverdiyev Y.N. Proqram təminatı və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi məsələləri / s. 284-286.
 • İmamverdiyev Y.N., Kərimov E. Zərərli proqramların aşkarlanması üçün maşın təlimi metodlarının tətbiqi / s. 166-169.
 • İmamverdiyev Y. N., Muradova G.M. Qlobal kibertəhlükəsizlik sənayesinin analizi / s. 89-91.

İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə III respublika elmi-praktiki konfransı (30 noyabr 2017-cı il):

 • Əliyev E.A., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti standarlarının əlaqəli standartlarla harmonizasiyası xəritəsi: Təkliflər
 • İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq koalisiyaların formalaşdırılması problemləri
 • İmamverdiyevY.N., Bağırov E.O. CERT üçün insident verilənlərinin intellektual analizi
 • İmamverdiyevY.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi üçün big data texnologiyaları / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s. 86-90.
 • İmamverdiyevY.N. İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə tədqiqatlar üçün böyük və kiçik verilənlər / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s. 95-98.
 • İmamverdiyevY.N. Big data və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s. 109-113.
 • İmamverdiyevY.N. AzScienceNet şəbəkəsində İnternet-resurslardan istifadənin monitorinqi problemləri / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s. 117-121.
 • Имамвердиев Я., Сухостат Л. Вопросы применения методов машинного обучения для решения проблем информационной безопасности / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, c. 127-131.
 • İmamverdiyev Y., Qarayeva G. Botnetlər aşkarlanması üsullarının icmalı / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s. 132-136.
 • İmamverdiyevY.N. Elektron kitabxanlarda informasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri / “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s.28-3
 • İmamverdiyevY.N. E-səhiyyə: informasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s.32-38
 • İmamverdiyevY.N. E-səhiyyə üçün konseptual Big Data arxitekturası / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016, s. 58-62.
 • İmamverdiyev Y.N. Milli İnternet infrastrukturunun dayanıqlığının qiymətləndirilməsi modeli / Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası, "Müdafiə və Təhlükəsizlik" mövzusunda elmi-praktik konfrans, 28-30 noyabr 2017-ci il.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Kiberqoşunların formalaşdırılması problemləri / Hərb elminin inkişaf perspektivləri, 15 may 2015.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 9-12.
 • İmamverdiyev Y.N. İnformasiya-psixoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemləri / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 78-81.
 • Mehdiyev Ş., İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi və texnoloji çağırışlar / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 1130-133.
 • İmamverdiyev Y.N. E-dövlət üçün bulud texnologiyaları əsasında mobil elektron imza / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 138-141.
 • İmamverdiyev Y.N. Sosial media və təhlükəsizlik problemləri / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 189-192.
 • İmamverdiyev Y.N. Kriptologiya: tədqiqatların müasir vəziyyəti haqqında bəzi qeydlər / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 194-197.
 • Musayev V.Y., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq çağırışlar, təşəbbüslər və öhdəliklər / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, 2015, s. 102-105.
 • Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”nın materialları, 17-18 may 2013.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”nın materialları, 17-18 may 2013.

 • İmamverdiyev Y.N. Milli kibertəhlükəsizlik strategiyalarının analizi / s. 14-17.
 • İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin terminoloji problemləri / s. 38-41.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətdə CERT-komandaları şəbəkəsinin yaradılması / Y.N. İmamverdiyev , R.F. Həmzəyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”nın materialları. - 2013. - S. 92-95.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin terminoloji problemləri / Y.N. İmamverdiyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”nın materialları. - 2013. - S. 38-41.
 • İmamverdiyev, Y.N. Milli kibertəhlükəsizlik strategiyalarının analizi / Y.N. İmamverdiyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”nın materialları. - 2013. - S. 14-17.
 • İmamverdiyev, Y.N. Əşyaların İnterneti üçün yüngülçəkili kriptoqrafiya / Y.N. İmamverdiyev , Kang Tae Woon // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”nın materialları. - 2013. - S. 137-140.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri / Y.N. İmamverdiyev , T.X. Fətəliyev // IAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı”nın materialları. - 2013. - S. 113-115.
 • Imamverdiyev, Y.N. A hypergame model for information security / Y.N. Imamverdiyev // 6th International Conference on Information Security and Cryptology. - 2013. - P. 65-70.
 • Imamverdiyev, Y.N. An Advanced Channel Compensation Method for Speaker Recognition / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // 5th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies (AICT). - 2011. - P. 128-131.
 • Imamverdiyev, Y.N. An information security incident prioritization method / Y.N. Imamverdiyev // 7th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies. - 2013. - P. 183-187.
 • Imamverdiyev, Y.N. An Application of Extreme Value Theory to E-Government Information Security Risk Assessment / Y.N. Imamverdiyev // 7th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies. - 2013. - P. 349-352.
 • Imamverdiyev, Y.N. Conceptual Architecture of National Information Space Security System of Azerbaijan / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev , E.A. Aliyev // Proc. of the 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics. - 2012. - P. 7-10.
 • Imamverdiyev, Y.N. A New Feature Vector Extraction Method for Speaker Recognition / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // Proc. of the 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics. - 2012. - P. 99-102.
 • Imamverdiyev, Y.N. SVM based recognition of Azerbaijani vowels / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // 5th Int-l Conf. on Application of Information and Communication Technologies (AICT). - 2011. - P. 87-90.
 • Imamverdiyev, Y.N. Decision making in multi-biometric systems based on fuzzy integrals / Y.N. Imamverdiyev , L.V. Sukhostat // Proc. of the 3rd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". - 2010. - P. 87-90.
 • Imamverdiyev, Y.N. Architecture of E-government Information Security Management System / Y.N. Imamverdiyev // Proc. of the 3rd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". - 2010. - P. 79-82.
 • Imamverdiyev, Y.N. Processing of information security risks with ordered weighted averaging operators / Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // Proc. of the 3rd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". - 2010. - P. 132-134.
 • Имамвердиев, Я.Н. Эталонная модель для управления рисками информационной безопасности / Я.Н. Имамвердиев , С.А. Деракшанде // Информационные технологии. - 2010.
 • Имамвердиев, Я.Н. Приоритетные направления научных исследований по управлению информационной безопасностью электронного государства / Я.Н. Имамвердиев // IV научно-техническая конференция «Актуальные проблемы безопасности информационных технологий» . - 2010.
 • Imamverdiyev, Y.N. Four methods for Real Time Social Network Change Detection in Mobile Social Networks / Y.N. Imamverdiyev , H.Zərgəri // Applications of Social Network Analysis. - 2010. - P. 139-141.
 • Imamverdiyev, Y.N. Information security risk assessment using Bayesian networks / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT. - 2009. - P. 1-4.
 • Imamverdiyev, Y.N. A biohashing method for fingerprint templates protection / Y.N. Imamverdiyev // International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT. - 2009. - P. 1-4.
 • Imamverdiyev, Y.N. e-Government information security management research challenges / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // International Conference on Application of Information and Communication Technologies AICT. - 2009. - P. 1-5.
 • Imamverdiyev, Y.N. Testing biometric systems against spoofing attacks / Y.N. Imamverdiyev , L.H. Karimova , Musayev V.Y., Wayman J. // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". - 2008. - P. 52-55.
 • Imamverdiyev, Y.N. Analysis of security vulnerabilities in biometric systems / Y.N. Imamverdiyev , F.D. Abdullayeva , Musayev V.Y., Wayman J. // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". - 2008. - P. 60-63.
 • Imamverdiyev, Y.N. Analysis of the biometric systems security evaluation methodologies / Y.N. Imamverdiyev , R.H. Shikhaliev , V.Y. Musayev , J. Wayman , // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". - 2008. - P. 71-74.
 • Imamverdiyev, Y.N. Fuzzy majority modelling of information security risks / Y.N. Imamverdiyev , S.A. Derakhshandeh // Proc. of the 2nd International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics". - 2008. - P. 64-66.
 • Imamverdiyev, Y.N. Modern condition and perspectives of speech technologies / Y.N. Imamverdiyev // Abstracts of the 2nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. - 2008. - P. 82.
 • İmamverdiyev, Y.N. QOST 28147-89 standartında əvəzetmə bloklarının genereasiyası / Y.N. İmamverdiyev // AAHDM, Elmi-praktik konfrans “İnformasiya sistemləri və metodların hərbi-dəniz kadrlarının hazırlanmasında rolu”. - 2008. - S. 160-164.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssislərini sertifikatlaşdırma sistemləri / Y.N. İmamverdiyev , A.E.Əliyev // AAHDM, Elmi-praktik konfrans “İnformasiya sistemləri və metodların hərbi-dəniz kadrlarının hazırlanmasında rolu”. - 2008. - S. 129-134.
 • İmamverdiyev, Y.N. Biometrik texnologiyaların təhlükəsizliyi / Y.N. İmamverdiyev // II Beynəlxalq konfrans – Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. - 2007. - S. 831-832.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi kursunun tədrisi / Y.N. İmamverdiyev // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - 2007. - S. 250-251.
 • İmamverdiyev, Y.N. Milli CERT yaradılmasına mərhələli yanaşma modeli / Y.N. İmamverdiyev // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - 2007. - S. 252-254.
 • İmamverdiyev, Y.N. Mürəkkəb sistemlərdə informasiya təhlükəsizliyi risklərinin qiymətləndirilməsi / Y.N. İmamverdiyev // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - 2007. - S. 254-256.
 • İmamverdiyev, Y.N. Etibarlı və təhlükəsiz elektron hökümət yaradılmasının bəzi məsələləri / Y.N. İmamverdiyev // 1-ci Beynəlxalq konfrans "Kibernetika və informatika problemləri" - PCI’2006. - 2006. - S. 80-82.
 • Имамвердиев, Я.Н. Об условиях криптографической стойкости криптосистем на эллиптических кривых / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Международная научно-техническая конференция "Информационные и электронные технологии в дистанционном зондировании". - 2004. - C. 46-47.
 • Имамвердиев, Я.Н. О генерации эллиптических кривых в форме Монтгомери / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // XII Общероссийская научно-техническая конференция “Методы и технические средства обеспечения безопасности информации”. - 2004. - C. 50.
 • Имамвердиев, Я.Н. Генерация криптографически сильных эллиптических кривых простого порядка / Я.Н. Имамвердиев // Тезисы докладов IV Всероссийской конференции молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. - 2003. - C. 27.
 • Имамвердиев, Я.Н. Стандарты асимметричной криптографии на эллиптических кривых / Я.Н. Имамвердиев // V Всероссийская школа-семинар “Прикладные проблемы управления макросистемами”. - 2004. - C. 25-27.
 • Имамвердиев, Я.Н. Сравнительный анализ схем цифровой подписи на эллиптических кривых / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , Х.Т. Арзуманов // Труды II республиканской научной конференции “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”. - 2004. - C. 68-70.
 • Имамвердиев, Я.Н. Генерация криптографических сильных эллиптических кривых простого порядка / Я.Н. Имамвердиев // IV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. Программа и тезисы докладов. - 2003. - C. 27.
 • Имамвердиев, Я.Н. Методы имплементации эллиптической криптографии / Я.Н. Имамвердиев // IV Международный науч. семинар "Информационные сети, системы и технологии" Материалы семинара. - 2003. - C. 127.
 • Imamverdiyev, Y.N. Artificial intelligence techniques in intrusion detection / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // Proc. of 7th International Conference on Information Networks, Systems and Technologies. - 2001. - P. 57-64.
 • Imamverdiyev, Y.N. About One Method of Risk Measurement of Maintenance of Information Security of Corporative Networks Because of Fuzzy Sets / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // Proc. of the 4th International Conference on New Information Technologies. - 2000. - P. 76-81.
 • Имамвердиев, Я.Н. Об одной математической модели проектирования виртуальных частных сетей / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев // Труды XIV Международного симпозиума “Управление большими системами”. - 2000. - C. 189-193.