Məzmuna keç

Yemçilik/Yonca/Yonca silosu

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Yemçilik/Yonca

../

Yoncanın yaşıl kütləsinin ayrılıqda siloslaşdırılması məqsədə uyğun deyildir. Yoncanın tərkıbində zülal çox, şəkər isə cüzi miqdarda olduğundan siloslaşdırılan zaman qıcqırma getmir. Yoncanın ya kımyəvi yolla, ya da yaxşı siloslaşan bitkılərlə birlikdə sıloslaşdırılması yaxşı nəticə verir. Bu məqsədlə qarğıdalı və dənli taxıl otları ilə siloslaşdırarkən onların hərəsindən 50% götürülməli və yaxşı qarışdırılmalıdır. Bu zaman silosun keyfiyyəti yüksək olur. Zülalla zənginləşmiş yonca qarğıdalı, silosu mal-qara üçün keyfiyyətli yem sayılır.