Yusif Alıyev/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Yusif Alıyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  1. Q.M.Cəfərov, S.F.Cəfərov, Y.İ.Alıyev “Mexanika və molekuyar fizika” // Dərs vəsaiti, Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2011, 117 s.;
  2. Q.M.Cəfərov, Y.İ.Alıyev “Elektrik və optika” // Dərs vəsaiti, Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2012, 278 s.;
  3. Q.M.Cəfərov, Y.İ.Alıyev “Atom və nüvə fizikası” // Dərs vəsaiti, Gəncə: “Gəncə Poliqrafiya” ASC nəşriyyatı, 2014, 194 s.;
  4. А.Ш. Ахмед-заде, Ю.И.Алыев, Б.Г.Тагиева “Технология модульных уроков” // Təbiət elmləri pedaqoqları üçün vəsait, Bakı: “Mutərcim” nəşriyyatı, 2014, 74 səh.
  5. S.Q. Abdullayev, Y.İ.Alıyev “Mexanika” // Liseylər üçün metodik vəsait, Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014, 393 səh.
  6. S.Q. Abdullayev, Y.İ.Alıyev “Optika və kvant fizikası” // Liseylər üçün metodik vəsait, Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015, 322 səh.
  7. S.Q. Abdullayev, Y.İ.Alıyev “Molekulyar fizika” // Liseylər üçün metodik vəsait, Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015, 244 səh.
  8. S.Q. Abdullayev, Y.İ.Alıyev “Elektrodinamika” // Liseylər üçün metodik vəsait, Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2015, 432 səh.
  9. Q.M. Cəfərov, Y.İ. Alıyev, M.M.Tağıyev “Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər (həlli ilə)” Dərs vəsaiti, Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı, 2015, 234 s.