Zəkəriyyə Məmmədov/Biblioqrafiya/Kitabları və monoqrafiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Zəkəriyyə Məmmədov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  1. З.М.Мамедов. Паразиты вредных чешуекрылых плодовых культур Азербайджана и пути их использования в биологической защите. Изд. «Элм», 2004, Баку, монография, 233 стр.
  2. Z.M.Məmmədov. “Kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı aparılan kimyəvi mübarizənin zərəri haqqında”. / G.Ə.Mustafayeva N.B. Mirzəyeva // Elmi-kütləvi kitabça. Bakı, 2007, s. 3-33.
  3. Z.M.Məmmədov. Bitki zərərvericilərinə qarşı inteqrir mübarizə haqqında biz nə bilirik. / G.Ə.Mustafayeva N.B. Mirzəyeva // Elmi-kütləvi kitabça. Bakı, 2007, s.3-48.