Zakir Məmmədov/Biblioqrafiya/Əsas elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Zakir Məmmədov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • Azərbaycanda XI-XIII əsrlərdə fəlsəfi fikir, Bakı, 1978;
 • Bəhmənyarın fəlsəfəsi, Bakı, 1983;
 • Orta əsr Azərbaycan filosofları və mütəfəkkirləri, Bakı, 1986;
 • Siracəddin Urməvi, Bakı, 1990;
 • Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (qısa biblioqrafik məlumat), Bakı, 1991;
 • Eynəlqüzat Miyanəci, Bakı, 1992;
 • Азербайджанские философы и мыслители средневековья, Баку, 1993;
 • Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi, Bakı, 1994;
 • Şərq fəlsəfəsi [IX-XII əsrlər] (tərcümə əsərlərin toplusu). Bakı, 1999;
 • Nizami Gəncəvinin fəlsəfi düşüncələri, Bakı, 2000;
 • Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi, Bakı, 1994 (kiril), 2006;
 • Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi, Bakı, 2009.
 • Məhəmmədhəsən bəy Vəliyev (Baharlı). Bakı, 2015