Məzmuna keç

Zaur Ustac/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Zaur Ustac/Biblioqrafiya

../

Müəllifi olduğu kitablar[redaktə]

Bədii kitablar[redaktə]

 1. "GÜNAYDIN" ("AĞÇİÇƏYİM") Bakı - 2010.
 2. "İSTƏMƏZDİM ŞAİR OLUM HƏLƏ MƏN" Bakı - 2010.
 3. "GÜLZAR" Bakı - 2011.
 4. "MUM KİMİ YUMŞALANDA" Bakı - 2011.
 5. "MƏHDUD HƏYATIN MƏCHUL DÜŞÜNCƏLƏRİ" Bakı - 2011.
 6. "ŞEHÇİÇƏYİM" Bakı -2011.
 7. "BALÇİÇƏYİM" Bakı - 2012.
 8. "BƏRZƏXDƏ" Bakı - 2014.
 9. "NİŞANGAH" Bakı - 2016.
 10. "ORİYENTİR ULDUZU" Bkı -2011.
 11. "GÜLÜNÜN ŞEİRLƏRİ" Bakı - 2011.
 12. "SEVİN Kİ, SEVİLƏSİZ" Bakı - 2014.
 13. "BAYATILAR" - بایاتیلار " زائـــور اوستاج " - Bakı -2014.
 14. "QƏLBİMİN AÇIQCASI" Bakı - 2016.
 15. "USTADNAMƏ" Bakı - 2016.
 16. "ÇƏHRAYI KİTAB" Bakı – 2017.
 17. "OTUZ İLDİR ƏLDƏ QƏLƏM" Bakı – 2018.
 18. "ƏLİŞ və ANNA" Bakı - 2018. - "باکی "علیش و آننا
 19. "Əliş və Anna" (poema) Bakı - 2020.
 20. "Zimistan" (ustadnamə) Bakı - 2020.
 21. "Ülyahəzrət" (qəlbimin açıqcası) Bakı - 2020.
 22. "45" (şeirlər) Bakı - 2020.
 23. "Qədimliyə bürünmüş yenilik" (şeirlər) Bakı - 2020.

Publisistika[redaktə]

 1. "USUBCAN ƏFSANƏSİ" (MƏQALƏLƏR) Bakı - 2017.
 2. "Qələmdar" (məqalələr) Bakı - 2020.

Tədris vəsaitləri[redaktə]

 1. Zaur Ustac "Gülünün Şeirləri", Bakı - 2019. "Ustac.az" nəşrləri. İSBN 978-9952-82-980-8
 2. Zaur Ustac "Oriyentir Ulduzu", Bakı - 2019. "Ustac.az" nəşirləri. İSBN 978-9952-82-984-6
 3. Zaur Ustac "Güllünün Şeirləri" - Bakı - 2020. "Mücrü Nəşriyyatı". İSBN: 978-9952-40-534-7
 4. Zaur Ustac "Gülüzənin Şeirləri" - Bakı - 2021. "Ustac.az" nəşrləri. İSBN: 978-9952-82-983-9
 5. Zaur Ustac "39 Həftə - 39 Weeks" (ingilis dili üçün xüsusi proqram), Bakı - 2020. "Mücrü" nəşriyyatı. İSBN: 978-9952-40-539-2

Elmi kitablar[redaktə]

Haqqında yazılan kitablar[redaktə]

Özü haqqında yazılan kitablar[redaktə]

 1. Hacıxanım AİDA "ÖMRÜN ANLARI " Bakı - 2018.
 2. Hacıxanım AİDA "OTUZ ŞEİR, OTUZ FİKİR " Bakı - 2018.
 3. Gülü "ZAUR USTAC" Bakı - 2020.
 4. Qələndər Xaçınçaylı "TACLI ŞAİR" Bakı - 2020.

Əsərləri haqqında yazılan kitablar[redaktə]

 1. Kamal Camalov "Əliş və Anna haqqında " Bakı - 2019.
 2. Ayətxan ZİYAD “Zaur Ustacın uşaq dünyasıl” Bakı – 2021

Redaktoru olduğu kitablar[redaktə]

 1. Hacıxanım Aida "Məqam" (Səyahətnamə), "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2017, 40 səh.
 2. İldırım Əkbəroğlu "İldırım Əkbəroğlu", "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2019, 32 səh.
 3. İldırım Əkbəroğlu "70", "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2020, 84 səh.
 4. Almanax "Dağlar", "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2019, 132 səh.
 5. Almanax "Ana şeirləri", "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2020, 118 səh.
 6. Qurban Bayramov "Vurğun poeziyası", "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2021, 100 səh.
 7. Qurban Bayramov "Vurğun poeziyası", "Adiloğlu" nəşriyyatı, Bakı, 2021, 100 səh.
 8. Qurban Bayramov "Lirik qəhrəman və zaman", "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2021, 200 səh.
 9. Qurban Bayramov "Lirik qəhrəman və zaman", "Adiloğlu" nəşriyyatı, Bakı, 2021, 200 səh.
 10. Şahnaz Şahin "Azərbaycan Əsgəri", "Ustac.az nəşrləri", Bakı, 2021, 120 səh.

Yer aldığı kitablar[redaktə]

Antologiyalar[redaktə]

 1. "ZİRVƏ" poeziya antologiyası (II cild) , Bakı - 2017. "Borçalı" NPM.
 2. "RUHUMUZUN TURAN ƏTRİ" (Antologiya), Bakı - 2017, "Red N Line" MMC.
 3. "KARABAĞ'DAN KERKÜK'DEN ÇANAKKALE'YE" (Şiir seçkisi), Ankara - 2018, "ASKEF KY"
 4. "GÖYƏRÇİN ƏLLƏR" (Poetik toplu), Bakı - 2018, "Elm və təhsil" nəşriyyatı.
 5. "VƏTƏN SƏNSƏN" Gənc əsgər - vətənpərvərlik almanaxı, Bakı - 2019, "Avropa" nəşriyyatı.
 6. "CAHANA SIĞMAZAM" Nəsimi - 650 (Almanax), Bakı - 2019, "Elm və təhsil" nəşriyyatı.
 7. "DAĞLAR" Dədə Ələsgər - 200 (Almanax) "Dağlar - 200", Bakı - 2019, "Ustac.az" nəşrləri.
 8. "Ana şeirləri" (Almanax), Bakı - 2020, "Ustac.az" nəşrləri.
 9. "Ömür yollarında" (poeziya antologiyası), Bakı - 2020, "Maarif" nəşriyyatı.
 10. "Mən sizə darıxmaq öyrədəcəyəm..." (xatirə antologiyası), Bakı - 2020, "Qanun" nəşriyyatı.
 11. "Dolub boşaldı dünya" (poeziya antologiyası), Bakı - 2020, "Maarif" nəşriyyatı.
 12. "Dünyaya yayılsın anamın səsi" (antologiya), Bakı - 2020, "Elm və Zəka" nəşriyyatı.
 13. "Qeyrətdən gələn haray" (antologiya), Bakı - 2020, "Adiloğlu" nəşriyyatı.
 14. "Mübarizlər Mübarizi" (antologiya), Bakı - 2020, "Print-S" nəşriyyatı.
 15. "Turan Yolçusu" (Toplu), Bakı - 2020, "Elm və Təhsil" nəşriyyatı.
 16. "Gözüm yolda könlüm səsdə" (poeziya antologiyası), Bakı - 2020, "Maarif" nəşriyyatı.
 17. "Qələbəyə gedən yol" (poeziya antologiyası), Bakı - 2021, "Maarif" nəşriyyatı.
 18. "Gəlirik, Qarabağ!!!" (poeziya antologiyası), Bakı - 2021, "Maarif" nəşriyyatı.
 19. "Kimlərə qaldı dünya" (poeziya antologiyası), Bakı - 2021, "Maarif" nəşriyyatı.

Metodik vəsaitlər[redaktə]

 1. Məktəbə hazırlaşırıq (1-ci və 2-ci kitablar üzrə) I hissə "Çaşıoğlu mətbəəsi". L.Cəfərova, T.Həsənova, Ü.Nurullayeva, A.Əzimzadə. Bakı, 2019, 152 səh.
 2. Məktəbə hazırlaşırıq (3-cü və 4-cü kitablar üzrə) II hissə "Çaşıoğlu mətbəəsi". L.Cəfərova, T.Həsənova, Ü.Nurullayeva, A.Əzimzadə. Bakı, 2019, 154 səh.

Müntəxəbatlar[redaktə]

 1. Müntəxəbat (Böyük qruuplar üçün). L. Cəfərova, S. Musayeva. Bakı, "Bakı uşaq nəşriyyatı". 2021. 144 səh.

Tərcümələri[redaktə]

 1. Stiven Rebli “Troya Daşı” (Azərbaycan dilində) Stephen Rabley ” The Troy Stone” İngilis dilindən tərcümə edən: Zaur Ustac. Uşaqlar üçün- 2019.
 2. Stiven Rebli “Mavi Ay Vadisi” (Azərbaycan dilində) Stephen Rabley “Blue Moon Valley” İngilis dilindən tərcümə edən: Zaur Ustac. Uşaqlar üçün- 2019.