Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya/Bədii-publisistik məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Sitatları
 1. “Bir məclisdə Ədaləti dinlədim”. F.Məhəmmədoğlu,"Sazın Ədalət dünyası", Bakı-1999
 2. “Əsl sənətkar unudulmaz” (T.Rəsulov ilə ortaqlı), Bayram Mehralı oğlu,“Əkbər sənətinin işığında”, Bakı, “Uğur” nəşriyyatı, 2004
 3. “O bizim Sərdarımız idi...”, Telli Pənahqızı. “Sizi sevən Sərdaram”, Bakı, “Ziya-Nurlan”, 2004
 4. "Böyük siyasətin uğurlu davamı", “Respublika”qəzeti, 30.11.2006, səh.3
 5. "İtirilmiş yurd yerlərinin həsrəti", “Ekspress” qəzeti, Bakı, 3-5.02.2007
 6. “Ürəklərin əbədi sakini”, “Qarabağa aparan yol” qəzeti, Bakı, N 9,10(17,18), 07-24.05.2006.
 7. “Ədəbi İrəvan-2005”, “Ədəbiyyat qəzeti”, Bakı, 26.01.2007.
 8. “Ədəbi İrəvan-2006”, “Ədəbi İrəvan-2006” toplu, Bakı, 2007, səh.223-229.
 9. "Vətən ona oğul dedi", “Qarabağa aparan yol” qəzeti, Bakı, N 2(034), 31.01.2007.
 10. "Əli müəllim hamının sevimlisi idi", “Vedibasar”qəzeti, Bakı, No 13,14(104,105), 01.07.2007.
 11. "Müəllimlər müəllimi", “Ekspres” qəzeti, 08.06.2007.
 12. "Vətən ona oğul dedi", “Bütövlük” qəzeti, N 2, səhifə 11, 19 yanvar 2008.
 13. "Ulu Borçalıdan başlanan yol", “Respublika” qəzeti,N 063(3198),Bakı, 21 mart, 2008., səh., 7.
 14. "Ulu Borçalıdan başlanan yol", “Bütövlük”qəzeti, N 3, səhifə 12, 08 mart 2008.
 15. "Dədə Şəmşir və Kəlbəcər ədəbi mühiti", “Bütövlük” qəzeti, N 17-18 sentyabr 2008.
 16. “Sevmədim heç kəsi səndən savayı”, “Ədalət məşəli” qəzeti, N 04(04) 7 mart 2009-cu il.
 17. "Ön söz", Akif Bayram.“Sevmədim heç kəsi səndən savayı”, “Nurlar”, 2009. səh.5-12.
 18. "Nəsillərə nümunə", “Qarabağa aparan yol”. № 09(111), 27 may 2010.
 19. "Ömür kitabından səhifələr", “Xalq qəzeti”№ 216(26566), səh., 7 3 oktyabr 2010.
 20. "Ömür yolu nurlu insan", “Şuşa” qəzeti № 19(85), səhifə 6-7. 15 oktyabr 2010,
 21. "Şuşalı alimlər" (“Qarabağ ensiklopediyasından”). “Şuşa” qəzeti № 10(76), səh.3. 31 may 2010,
 22. "Xatirəsi ehtiramla yad edilən alim". “Bütövlük”qəzeti, N 23-24, dekadr 2010.
 23. "Xatirəsi daim yad edilən insan". Respublika qəzeti, № 027(4029) 05 fevral 2011, səhifə 7.
 24. "Kökə bağlılığı yaşadan söz ustadı", "Ulduz" jurnalı, №2, 2012. səh.56-58.
 25. "Kimlər keçdi bu dünyadan - Hidayət Bəylərov", "Laçın yurdu" jurnalı, №4(7), 2012. səh.45-47.
 26. "Unudulmayanlar" (professor Məhərrəm Cəfərov), "Qarabağa aparan yol", №09(177), 14 may 2013-cü il.
 27. "Ürəklərdə daim yaşayacaqdır", "Bütövlük", №04-05(187-188), mart 2013-cü il.
 28. "Ələsgər", "Ozan dünyası" jurnalı, №3(14), 2013. səh.63.