Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Sitatları
  • "XX əsr Göyçə aşıq mühiti (1920-1950-ci illər)" Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, Bakı, 1997, 124 səhifə.
  • "Unudulmaz sazlı-sözlü yurdumuz". Bakı, "Çaşıoğlu", 2001. 430 səh. şəkilli.
  • "Sözün yaddaşı əbədidir". Bakı, "Günəş" nəşriyyatı, 2003, 238 s. tiraj 500.
  • "Xatirələrdə yaşayan Əli müəllim", Bakı, "Günəş", 2006, 124 səh.
  • "İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik", Bakı, "Nurlan", 2010. səh.320, tiraj 500.
  • "Bir bahar küləyi", Bakı, "Nurlan", 2012. səh.80, tiraj 200.
  • "Respublikanın əməkdar müəllimi - Akif Bayram", Bakı, "Elm və təhsil", 2013. səh.80, tiraj 200.