Məzmuna keç

Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya/Redaktoru, rəyçisi və ön sözün müəllifi olduğu kitablar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Sitatları
 1. Tərlan Göyçəli, “Göyçə aşıq məktəbi”, (elmi redaktoru Z.Məhərrəmov) Bakı-Göytürk, 1998.
 2. M.Musa “Torpağında izim qalan Göyçə”. (Tərtibçi, redaktor, ön sözün müəllifi Z.Məhərrəmov) Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, Bakı, 2000, 252 s.
 3. Q.Bəhmənoğlu “O yerlərin yönü bəri”. (Tərtibçi, redaktor, ön söz müəllifi Z.Məhərəmov) Bakı, “Araz” nəşriyyatı , 2000
 4. “Şair Bəhmən Göyçəli” (Tərtibçi, ön sözün müəllifi, lüğət Z.Məhərrəmov), Bakı, “Təhsil” NRU, 2004, 130 s.
 5. Ə.Abdullayev “İnzibati Hüquq”, (redaktoru Z.Məhərrəmov), Bakı, “Qanun”, 2005
 6. Ə.Eyvazlı "Naxçıvan Qədim türk torpağıdır", (redaktor Z.Məhərrəmov), Bakı, “Elm” nəşriyyatı, Tİ – Mediya şirkətinin mətbəəsi, 2006
 7. A.Hacıyev, “Böyük siyasətin uğurlu davamı”, (redaktor Z.Məhərrəmov), Bakı, “Nərgiz” nəşriyyatı, 2006
 8. "İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi "Lək-lək" jurnalı". (Transliterasiyanın, ön sözün və lüğətin müəllifi Z.Məhərəmov) Bakı, "Təknur", 2008. 148 səh. tiraj 300.
 9. Sərraf Şiruyə, "Seçilmiş əsərləri" V cild (Qoşmalar), (Redaktoru, ön sözün müəllifi Z.Məhərəmov). Bakı, "Nurlan", 2010, səh.272, 500 nüs.
 10. İlham Pənahov, "Əbədiləşən şəxsiyyət", (Rəyçi: Z.Məhərəmov). Bakı, "Qismət", 2013, səh.240.
 11. İlham Pənahov, "10 il xalqın xidmətində" (Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 illik fəaliyyəti barədə), (Rəyçi: Z.Məhərəmov). Bakı, "Qismət", 2014, səh.400.