Ələddin Məlikov/Biblioqrafiya/Kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Ələddin Məlikov/Biblioqrafiya

../Elmi məqalələri
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları


 1. References

2023[redaktə]

 1. Azadlıq, Şər və Tanrı, Alvin Plantinqa, Tərcüməçi: Aygün Qurbanlı, əsərin "Elmi redaktor"u- "Ön Söz"ün müəllifi- və girişdən öncəki "Alvin Plantinqa ilə qısa tanışlıq" məqaləsinin müəllifi: Ələddin Məlikov, Bakı, "Onlara de" nəşriyyatı, 2023, 179 səh.
 2. Məntiq, Bakı, 50 səh.
 3. Multikulturalizm, Bakı, 100 səh.
 4. Elm və Din, Bakı, 50 səh.

2022[redaktə]

 1. Nəsirəddin Tusinin "Əsasül-iqtibas" əsəri əsasında məntiqə dair terminlər lüğəti, Bakı: Elm nəşriyyatı, 2022,-36 səh. (ISBN 978-9952-556-44-5), (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20122.72640)
 2. Fəlsəfə, Bakı, 200 səh.
 3. Elmi Tədqiqat Metodları, Bakı, 100 səh.
 4. Dini plüralizmin əsasları, Bakı, 50 səh.

2021[redaktə]

 1. Din fəlsəfəsinin əsasları, Bakı, 300 səh.
 2. Fəlsəfənin əsasları, Bakı, 200 səh.

2020[redaktə]

 1. "Kitabi-Dədə Qorqud"un Üçüncü-Günbəd Əlyazması (Transliteriya və qeydlər), Bakı, Kaspi nəşrləri, 2020, 55 səh. (ISBN 978-9952-526-52-3), (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10067.30243)
 2. İzahlı Dini Terminlər Lüğəti, Həmmüəllif, Bakı, Nurlar nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2020, 320 səh. (ISBN 978-9952-8370-9-4),

2019[redaktə]

 1. Heydər Əliyevin Kəlamları (21 dildə), Bakı, 2019, 21-23 səhifələr. (ISBN 978-9952-28-442-3)
 2. Qoşa Qanad Ədəbi Almanax III, Eşqin Qətiyyətdən Doğan Qətiyyətsizliyi, Bakı, AMEA-AHİ, 2019, səh.201-213 (ISBN 978-9952-8364-5-5)
 3. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, (Fars dilində), Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı, 2019, 84 səh. (ISBN 978-9952-8098-3-1), (http://dx.doi.org/10.33864/MTFZK.2019.32)
 4. Heydər Əliyevin Kəlmları (21 dildə), Bakı, Mütərcim Nəşriyyatı, 2019, 81 səh. (ISBN 978-9952-28-442-3), (fars dilənə çevirən)

2016[redaktə]

 1. Fəlsəfə və İrfanda “kamil insan” konsepsiyası, Beynəlxalq əl-Mustafa Universiteti nəşriyyatı, İran, Birinci çap, 2016, 360 səh. (ISBN 978-600-429-028-9)
 2. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın "Heydərbabaya Salam" poeması (TAM MƏTN), ResearchGate elmi bazası, 2016, səh.1-32 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13725.05607)

2015[redaktə]

 1. Nur hərəkatı liderlərindən iki şəxsin fikirləri ilə tanışlıq, İran, Beynəlxalq əl-Mustafa Universiteti nəşriyyatı, ikinci çap, 2015, 143 səh. (ISBN 978-964-195-397-5)

2011[redaktə]

 1. Quran və əhli-beyt baxışından əzəmətli İslam Peyğəmbəri, Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri, Çevirən: Ələddin Məlikov, İran, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi, Birinci çap, 2011, 184 səh. (ISBN 978-964-195-510-8)
 2. Əql-İman və İnsanşünaslıq, Məhəmməd Rıza Kaşifi, Tərcüməçi: Ələddin Məlikov, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi, İran, Birinci çap, 2011, 120 səh. (ISBN 978-964-195-514-6)
 3. Həcc əməlləri, Kövsər nəşriyyatı, Birinci çap, 2011, 366 səh. (ISBN 978-600-5105-47-6)
 4. Məhdəviyyət dialoqu, Safi Gülpayqani, Çevirən: Ələddin Məlikov, İran, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi, ilk çap, 2011. 144 səh. (ISBN 978-964-195-509-2)
 5. Epistemologiyanın tədqiq və təhlili: Alvin Plantinqa və Mürtəza Mütəhhəri fəlsəfəsində, (fars dilində), İran, Beynəlxalq əl-Mustafa Universiteti nəşriyyatı, 2011, 255 səh. (ISBN 978-964-195-503-0)
 6. Həzrəti Əli (ə) barədə 110 hədis, Safi Gülpayqani, Çevirən: Ələddin Məlikov, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi, 2011. 152 səh. (ISBN 978-964-195-507-8)
 7. İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədin Həyatı, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi, 2011. 384 səh. (ISBN 978-964-195-523-8)
 8. Dini Plüralizm, İran, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi, 2011, 62 səh. (ISBN 978-964-195-400-2)

2010[redaktə]

 1. İbn Rüşd, Sədrəddin Şirazi və İmmanuel Kant təfəkküründə “Zəka və İman” münasibətlərinin müqayisəli tədqiq və təhlili, Kitab, Birinci çap, Beynəlxalq əl-Mustafa Universiteti nəşriyyatı, 2010, 303 səh. (ISBN 978-964-195-356-2)
 2. Alvin Plantinqa və Mürtəza Mütəhhəri fəlsəfəsində ağıl və iman münasibətlərinin müqayisəli tədqiq və təhlili, Tehran, Maarif nəşriyyatı, Birinci çap, 2009, 339 səh.
 3. Elm və hikmət siması (Quran və hədislərdə), İran, Beynəlxalq əl-Mustafa Universiteti nəşriyyatı, 2010, 176 səh. (ISBN 978-964-195-188-9)
 4. Şəriət hökümlərindən 300 suala qısa cavab, (İkinci cild), Safi Gülpayqani, Mütərcim: Ələddin Məlikov, Safi Gülpayqaninin əsərlərini tərtib edən və nəşrə hazırlayan mərkəzin çapı, İran, Birinci çap, 2010, 119 səh. (ISBN 978-600-5105-44-5)
 5. Şəriət hökümlərindən 300 suala qısa cavab, (Birinci cild), Safi Gülpayqani, Mütərcim: Ələddin Məlikov, Safi Gülpayqaninin əsərlərini tərtib edən və nəşrə hazırlayan mərkəzin çapı, İran, Birinci çap, 2010, 120 səh. (ISBN 978-600-5105-43-8)