Ələddin Məlikov/Biblioqrafiya/Tezisləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../Elmi məqalələri Ələddin Məlikov/Biblioqrafiya

../Təltif və mükafatları
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları2022[redaktə]

 1. Маликов, Аладдин. К Вопросу о двух различительных функциях современной исламской философии // Міністерство освіти та науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 17-18 марта 2022, с. 84-87

2021[redaktə]

 1. Маликов, Аладдин. О “философии слова” в творчестве Низами // Міністерство освіти та науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, «Україна-Азербайджан: діалог культур та цивілізацій» з нагоди століття встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном, 19 Oktyabr 2021, с. 66-75
 2. Маммадова, А., Маликов, Аладдин. Панегирическая философия и нумизматика Низами и современников // «Сетевое востоковедение: мир Востока и Восток в мире». Материалы Международного научного форума (30 ноября 2021-го года). Калмыкия, Элиста, 2021, с. 424- 430 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11887.36002)

2020[redaktə]

 1. İslam fəlsəfəsinin enişli-yoxuşlu tarixinə qısa baxış // “Müsəlman Alimlərinin Elm və Texnologiyanın İnkişafında Töhfələri” Mövzusunda Konfransın Materialları (çıxışlar və məqalələr), Bakı, 2020, səh.37-51 (ISBN 978-9952-8409-7-1)
 2. Qloballaşma şəraitində idarəçilik metodları: cəmiyyətin inkişaf amili kimi // Azərbaycan Respublikasinin Təhsil Nazirliyi-Mingəçevir Dövlət Universiteti, 11-12 Dekabr 2020, Səh. 206-209

2019[redaktə]

 1. Hikməti mütəaliyə fəlsəfi cərəyanının azərbaycanlı nümayəndələri // İslam Sivilizasiyası Qafqazda II Beynəlxalq Simpoziumunun materialları, Bakı, 2019.07.10-13, səh.96-100

2018[redaktə]

 1. Azərbaycan Cümhuriyyət dövrünün fəlsəfi fikrini formalaşdıran amillər // “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: tarixi retrospektivlik və müasirlik” elmi konfransının materialı, AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı, 2018.02.20, səh.121-134 (ISBN 978-9952-8176-2-1)
 2. Nizami Gəncəvi və Sədrəddin Şirazi görüşlərində insan nəfsinin substansial inkişafı // Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Konfransının məqalələr toplusu, İran, Təbriz, cild 1, 2018.03.12, səh.649-670 (ISBN 978-600-483-071-3)
 3. Seyid Mürtəza Ələmül-hüdanın siyasi düşüncələri tarix boyu şiəçilik fikirlərinin başlanğıcı kimi // Beynəlxalq İran Məşrutə İnqilabı və Təbriz konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, İran, 2018.08.05, səh.23 (ISBN 978-964-10-5397-2)
 4. Fəlsəfənin elm tarixində elmlərüstü rolu // Elm tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konfransın materialları, AMEA Elm Tarixi İnstitutu, Bakı, Elm və Təhsil nəşriyyatı, 2018.10.29-30, səh.135 (ISBN 978-9952-8176-0-7)
 5. AXC parlamentinin təşkili və funksiyası // Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş "Qafqazda dövlətlərarası münasibətlər: 100 il əvvəl və müasir dövr" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransının materialları, Bakı, Birinci cild, 2018.05.23-24, səh.215-219
 6. Sədrəddin Şirazinin fəlsəfi irsi və onun elmi mövqeyi // "Elm Tarixi və elmşünaslıq: fənlərarası tədqiqatlar mövzusunda I beynəlxalq elmi konfrans"ın məqalələr toplusu, Bakı, 2018.10.29-30, səh.154-158 (ISBN 978-9952-8305-2-1)
 7. İbn Rüşd fəlsəfəsində insanların növləri və onun həqiqətə varmasındakı rolu // Azərbaycan və İslam fəlsəfəsinin parlaq səhifələri: şəxsiyyətlər, ideyalar (yubileylər, anım tarixləri) adlı Respublika konfransı, Bakı, AMEA fəlsəfə institutu, 2018.12.20-21.

2017[redaktə]

 1. Cənubi qafqazda etnik-ərazi münaqişələrinin regional proseslərə təsiri // “Qafqaz böyük sarsıntılar şəraitində: tarixi təcrübə, müasir dövr və perspektivlər” Respublika elmi konfransının məqalələr toplusu, Bakı, ilk çap, 2017.12.04, səh.63-64
 2. XX əsr Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin inkişafında akademik Ziya Bünyadovun rolu // “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri” (Ziya Bünyadov qiraətləri) Konfransının məqalələr toplusu, Bakı, ilk çap, 2017.10.16, səh.93 (ISBN 978-9952-25-108-1)

2014[redaktə]

 1. Nur hərəkatı və onun ardıcıllarının İslam İnqilabından təsirlənməsi // Şeyx Tusi adına on altıncı Beynəlxalq Tədqiqat Festivalının seçilmiş məqalələr toplusu, İlk çap, altıncı cild, səh.253-293, İran, 2014.02.20

2013[redaktə]

 1. İslami yaşam tərzinin genişlənməsində Əllamə İbn Şəhr Aşubun rolu // Əllamə İbn Şəhr Aşub beynəlxalq konfransının məqalələr məcmuəsi, Mazandaran-İran, 2013.11.20. İkinci cild, səh.681-697 (Məlikov Ələddin., Nəbil Yəqubi.), (ISBN 978-600-100-325-7)
 2. Islamic socio-cultural teachings and personal and cultural supervision: major factors in spreading reproductive ethics // “1st. International Congress on Reproductive Ethics”, 3rd National Congress on Ethics & Modern Methods of Infertility Treatment, 2013.12.18.
 3. Qloballaşma dövründə mədəniyyət: qlobal dini bazarın perspektivliyi məsələsi // 7th International Congress on Cultural Impact Assessment, İran, 2013.02.26, səh.374-393 (Məlikov Ələddin., Məlikova Fərqanə.)

2012[redaktə]

 1. İrfanda “kamil insan” nəzəriyyəsi şiəçilikdə “vilayət” konsepsiyasının təfsiri kimi: müqayisəli araşdırma // Beynəlxalq insan və kainat konfransının seçilmiş məqalələrinin tezisləri, İran, 2012.05.21, səh.51-52

2011[redaktə]

 1. Ruhullah Xomeyni baxışında ailə problemlərinin həllində dövlətin ixtiyarları // Beynəlxalq Ruhullah Xomeyninin sosial və politoloji düşüncələrinə həsr olunmuş konfransın seçilmiş məqalələr toplusu, İran, ilk çap, üçüncü cild, Bahar, 2011, səh.169-199 (ISBN 978-964-195-403-3)
 2. Əbu Nəsr Farabi və Sədrəddin Şirazi baxışında Vəhy // Transendental Hikmət nöqteyi nəzərindən transendental siyasət konfransının məqalələr toplusu, İslam elmləri və mədəniyyəti akademiyası, Üçüncü cild, ilk çap, İran, 2011, səh.405-451 (ISBN 978-600-195-041-4)

2010[redaktə]

 1. Mürtəza Mütəhhəri fəlsəfəsində rasyonal düçüncə ilə inancın münasibəti // Hikmət konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, İlk çap, Qış, 2010, səh.11-60.
 2. Əbu Nəsr əl-Farabi baxışında Vəhyin keyfiyyəti // əl-Farabi və İslam fəlsəfəsinin yaranması konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, Fəlsəfə tarixi dərnəyi, Sadraian Islamic Philosophy Research Isntitute, İran ilk çap, 2010, səh.263-286. (ISBN 978-600-5101-43-0)
 3. Dini elmlərinin praktiki tədbirləri və teori əsasları // Elm inkişafının tarixində dinin rolu konfransının seçilmiş məqalələrinin xülasəsi, Azad İslam Universiteti, İran, ilk çap, Qış, 2010, səh.23
 4. Seyid Hüseyn Bürucerdi şiə mədəniyyətinin ələmdarı və islam birliyi düşüncəsinin zirvəsi // Ayətullah-üzma Seyid Hüseyn Bürucerdi baxışında “vilayəti-fəqih” konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, İran, 2010.05.20, səh.1-15 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19082.00961)

2009[redaktə]

 1. Dini ziyalılıq; ağır bir həqiqət amma yüngül bir iddia // İkinci Dini ziyalılıq konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, Şəhid Behişti Universiteti, İran, ilk çap, Payız, 2009.12.15, səh.149-166.
 2. Ruhullah Xomeyni baxışında Qadın: Qadınların məşğuliyyəti və onların ölkənin inkişafındakı rolu // Beynəlxalq Ruhullah Xomeyni baxışında Qadın Konfransının seçilmiş məqalələr toplusu, Yasuc şəhərinin Azad İslam Universiteti, İran, ilk çap, Bahar, 2009, səh.348-355 (ISBN 978-964-6592-65-0)
 3. Ruhullah Xomeyniyə görə Quranı şəxsi rəyə əsasən təfsir etmək // “Ruhullah Xomeyninin qurani düşüncələri” Konfransının məqalələr toplusu, İkinci cild, ilk çap, İran, 2009, səh.207-220. (ISBN 978-964-212-039-0)