Məzmuna keç

Alman ədəbiyyatı/Müasir Alman ədəbiyyatı

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
XVIII əsr Alman ədəbiyyatı Alman ədəbiyyatı


Müasir alman ədəbiyyatşünasları şair və yazıçıları XVII əsr alman ədəbiyyatına yüksək qiymət vermiş, onun barəsindəki yanlış təsəvvürləri dağıtmışlar. İ.Bexer XVII əsr yazıçı və şairlərinin yaradıcılığının "alman milli ədəbiyyatının yaranmasında müstəsna əhəmiyyətini" qeyd etmiş, bu dövrün ən böyük yazıçısı olan Qrimmelshauzen haqqında ayrıca bir poema yazmışdır.