Alman ədəbiyyatı/XVIII əsr Alman ədəbiyyatı

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
XVII əsr Alman ədəbiyyatı Alman ədəbiyyatı

Müasir Alman ədəbiyyatı


Alman ədəbiyyatında XVIII əsrdə klassisizm və realizm bir-birinə yaxın olmaqla bərabər mahiyyət etibarilə barokko ədəbiyyatına qarşı durmuşdur. Məlum həqiqətdir ki, öz tarixinin ictimai inkişaf dövrünü yaşayan Fransa və İngiltərə kimi ölkələrdə barokko əhəmiyyətli bir rol oynaya bilməmişdir.