Bağçılıq/Gübrə tətbiqi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Giriş Bağçılıq

Alma-armud bağları


Torpağı şumlamadan qabaq sahəyə hər hektara 30-40 ton üzvü kübrə yəni peyin, 100-150 kq superfosta, 60-100 kq kalium verilməsi məqsədə uyğundur. Şırım çəkilib hazır olduqdan sonra həmin şırımların sağ tərəfindən çalalar qazılır. Çalalar əsasən 60-70 sm enində və 50-60 sm dərinliyində hazırlanır. Yaxşı olur ki, çalalara ting əkilənə qədər üzvü kübrə yəni peyin tökülsün bu əsasən tinglərin əkiləndən sonra özünün tam kök salmasına köməklik edir.