Cümlə/Sadə cümlənin növləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Cümlə

../


Baş üzvlərin iştirakına görə sadə cümlənin iki növü var: 1) cüttərkibli cümlələr; 2) təktərkibli cümlələr.