Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri/Kələm güvəsi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Kələm kəpənəyi Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri

Turp kəpənəyi


Yarpaqları kiçik pəncərəciklər şəklində zədələyir. Kələm güvəsinin tırtılları yarpağın içində yollar açıb orada qidalanır.