Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri
Bu kitabda kənd təsərrüfatı zərərvericilərindən bəhs olunur.

Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri meyvəçiliyə və tərəvəzçiliyə məhsuldarlığı azaltmaq və onların keyfiyyətini aşağı salmaqla böyük zərər vurur. Bunlara kələm sovkası, kələm kəpəyi, spiralvari qurd, yerkökü milçəyi, soğan gənəsi, taxıl bitləri (kazarka, bukarka, alma çiçəkyeyəni), çanaqlı yastıca, armud qurdu və s. zərərvericiləri misal göstərmək olar.

Bu kitabda aşağıdakılar barədə məlumat əldə edə bilərsiniz: