Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri/Alma qurdu

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Soğan milçəyi Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri

Taxıl biti


Alma qurdu — Alma qurdu ən geniş yayılmış zərərvericilərdən biridir.

Həyatı[redaktə]

Alma qurdu öz ruzisinin içində oturub ruzilənir.

Fəaliyyəti[redaktə]

Alma qurdunun zədələdiyi meyvənin əmtəəlik dəyəri aşağı düşür. Bu zərərverici dünyanın hər yerində həm becərilən, həm də yabanı halda bitən tumlu meyvələrə çox ziyan vurur.

Azərbaycandakı vəziyyət[redaktə]

Azərbaycanda alma qurdu meyvəçilik rayonlarında məhsuldarlığı çox aşağı salır. Bu zərərvericinin zədələdiyi meyvələr adətən yerə tökülür. Alma qurdu ilə zədələnmiş meyvələr tənəffüsə 2-3 dəfə çox şəkər sərf edir, çürüyür. Azərbaycan şəraitində alma qurdunun iki nəsli inkişaf edir. Standart üzrə 2-ci sort almanın iki yerində, armudun isə bir yerində alma qurdu ilə zədələnmiş yerin olmasına yol verilir.

Sonu[redaktə]

Alma qurdu ilə zədələnmiş meyvələri eşşək və donuzlara yedizdirirlər.

Həmkarları ilə müqayisəsi[redaktə]

Bağlara zərər vuran əslində alma qurdu deyil, gəmiricilərdir. Gəmiricilərə qarşı mübarizə aparmaq isə çox cətindir.

Xarici keçidlər[redaktə]