Metafizika jurnalı/2018

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Metafizika jurnalı (2018)

2019


Jurnalda çap olunan məqalələr[redaktə]

I seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 1, Say 1, Sıra 1, 2018)

 1. Könül BÜNYADZADƏ — Zaman haqqında düşüncələr (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. Agil SHİRİNOV — Was Nasir ad-Din Tusi a Peripatetic? (ingilis dilində)// Tam mətn
 3. Anar QAFAROV — Çokkültürlülük: İslam medeniyeti, felsefesi ve ahlak düşüncesi merkezli bir okuma (türk dilində)// Tam mətn
 4. Amal HƏSƏNLİ — İqtisadi tənzimləmə strategiyası və adekvat siyasətin formalaşması xüsusiyyətləri (Azərb. dilində)// Tam mətn
 5. Hüseyn GÜNƏŞLİ — Terrorizmə qarşı mübarizənin beynəlxalq, hüquqi və siyasi problemləri (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Fəxrəddin QULİYEV — Türk xalq şeiri strukturunun planetarlığı haqqında (Azərb. dilində)// Tam mətn
 7. Zaur RƏŞİDOV — Spinozizmin ontologiyası (Azərb. dilində)// Tam mətn

II seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 1, Say 2, Sıra 2, 2018)

 1. İsmail DOĞAN — Bilimin coğrafi ve sosyolojik hareketliliğinde yer alan ana kavşalar (türk dilində)// Tam mətn
 2. Ələddin MƏLİKOV — Epistemologiyada ağıl və iman münasibətlərinin təhlili (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Ceyla NƏSİBOVA — İngiltərədə gənclər arasında internet və social təcrid olunma (ingilis dilində)// Tam mətn
 4. Səadət ŞIXIYEVA — Hürufiliyin tarixi: ənənəviləşmiş təhriflər, unudulan gerçəkliklər (Azərb. dilində)// Tam mətn
 5. İlkin ƏLİMURADOV — İslam həmrəyliyinin Azərbaycan nümunəsi–dövrün tələblərinə müdrik və uzaqgörən baxış (ərəb dilində)// Tam mətn
 6. Emin İMANOV — Peripatetizm və transsendental teosofiya baxımından “varlığın bəsit olması” fikrinin tətbiqi araşdırılması (fars dilində)// Tam mətn

III seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 1, Say 3, Sıra 3, 2018)

 1. Uyğar AYDƏMİR — İnternet ədəbiyyati dövründə yeni oxuma, yazma, anlama və düşünmə təcrübələri (ingilis dilində)// Tam mətn
 2. Zümrüd MƏNSİMOVA — Azərbaycan mərasim folklorunda adətlər, inanclar bəşəri və milli-mənəvi dəyərlərin ifadəsi kimi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Müctəba ƏN-NİMR — “Ən üstünün mümkünlüyü” qaydası: fəlsəfi məntiq istiqamətində metafizik nəzəriyyə (ərəb dilində)// Tam mətn
 4. Əhməd Sami ELAYDİ — Elçinin “Baş” romanı: bədii üslub və janr özünəməxsusluğu kontekstində (Azərb. dilində)// Tam mətn
 5. Vaqif QULİYEV — Transfizika yoxsa, fizikadan sonra (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Əhməd ALKAYIŞ — Maarifləndirici təhsil və insan haqları kontekstində təhsil və sülh dünyası (türk dilində)// Tam mətn
 7. Məhəmməd Hadi MƏDƏNİ — Dini mənəviyyatın gələcəyinin postmodernizm və ənənəviçilik mövqeyindən müqayisəli təhlili (fars dilində)// Tam mətn

IV seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 1, Say 4, Sıra 4, 2018)

 1. Sevgi TÜTÜN — XX və XXI əsrlərin təfsirçilərinin şərhləri kontekstindən hurufi mukattaya baxış (türk dilində)// Tam mətn
 2. Alaa əd-Din MAHMUD; Əhməd Abdulla NƏCM — Qahirə İslam İncəsənəti Muzeyində saxlanılan Əmir İbrahim Qöviş Mustafazana məxsus təkkənin mərmər lövhəsi üzərində aparılan arxeoloji və bədii təqdiqatlar (ərəb dilində)// Tam mətn
 3. Könül HACIYEVA — Təsəvvüf simvolikasının Xaqani əsərlərindəki təcəssümü (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. Əli BAĞIROV — Dünyanın yaranması və Quran ayələri ilə Böyük Partlayış nəzəriyyənin müqayisəsi (fars dilində)// Tam mətn
 5. Rauf MUSAYEV — Eyler dairələri və sillogizmlər (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Vəhidə SADİQİ; Rıza HACIİBRAHİMİ — Mümkünlük yoxsa aktuallıq? Timothy Villiamsonun fikirlərinin tənqidi təhlili (fars dilində)// Tam mətn