Metafizika jurnalı/2019

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
2018 Metafizika jurnalı (2019)

2020


Jurnalda çap olunan məqalələr[redaktə]

I seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 1, Sıra 5, 2019)

 1. Əziz MƏMMƏDOV; Fuad QURBANOV — Lütfi Zadənin Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin məntiqi-qnoseoloji təhlili // Tam mətn
 2. Françesko ALFİERİ — Haqqa aparan ortaq yol nümunəsi // Tam mətn
 3. Ələddin MƏLİKOV — Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində ağıl və iman münasibətlərinin təhlili // Tam mətn
 4. Əbülfəzl KİYAŞİMŞƏKİ — Fəlsəfə və irfanın transsendental fəlsəfədə qarşılıqlı təsiri // Tam mətn
 5. Bijən MƏNSURİ — Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “nəfsin mahiyyəti və onun cismani hadisliyi” tədqiq və təhlili // Tam mətn
 6. Yeganə RƏSULOVA — Tarixi yaddaş mədəniyyətin təkamülü dinamikasında // Tam mətn

II seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 2, Sıra 6, 2019)

 1. Səadət MƏMMƏDOVA — Sosial sinergistik institutlaşma konsepsiyasının sosial dövlətdə tətbiqi imkanları // Tam mətn
 2. Fəxrəddin QULİYEV — Türk xalq poeziyasında optimallıq prinsipləri haqqında // Tam mətn
 3. Heydər ASLANOV — Postmodern dövründə inteqrasiya hüdudları yaxud anamorfozla selfi // Tam mətn
 4. Şəfahət ABDULLAYEVA — Yönəlişliyin formalaşmasında mədəniyyətin rolu // Tam mətn
 5. Seyid Müslim MƏDƏNİ — Cəlaləddin Rumi və K.F.Deyvis təfəkküründə mistik təcrübənin mahiyyət və müxtəlifliyi // Tam mətn
 6. Mübariz İBRAHİMOV — Ontoloji arqumentin təbyinlərinin araşdırılması // Tam mətn

III seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 3, Sıra 7, 2019)

 1. Könül BÜNYADZADƏ — Fəlsəfi məsləhətləşmə və təsəvvüf // Tam mətn
 2. Rafiz MANAFOV — Epistemolojik müzakirələr kontekstində “Subyektin buxarlaşması” // Tam mətn
 3. Ələkbər ƏLƏKBƏROV — A.S.Puşkinin poeziyasında bəzi türk simvolları və ezoterizm haqqında // Tam mətn
 4. Aygün KƏRİMOVA — Əhməd bəy Ağaoğluna görə İslam təhsil sistemi və mədəniyyətin problemlərində islahat zərurəti // Tam mətn
 5. Vüsalə MUSAYEVA — Sovet dövründə Azərbaycan fəlsəfəsinin sosial-nəzəri əsasları // Tam mətn
 6. Nuru İMANOV — Qurani-Kərimdə nəsxi qəbul etməyənlərin iddialarına təhlili yanaşma // Tam mətn
 7. Bərəkətullah SİNƏVİ — Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “Nəfs öz vəhdətində bütün qüvvələrin məcmusudur” nəzəriyyəsinin şərh və dəyərləndirilməsi // Tam mətn

IV seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 4, Sıra 8, 2019)

 1. Rəfail HƏSƏNOV — İnstitutlar və sahibkarlıq // Tam mətn
 2. Qəmərxanım CAVADLI — Orqan və hüceyrə transplantasiyası problemlərinə dünya dinlərinin etik baxışları // Tam mətn
 3. Əbdülhüseyn KƏLANTƏRİ; Afşin NİKBƏXT — Müasir düşüncə tarixində T.Hobbsdan F.Hegelə qədər özgələşmə konsepsiyası prosesinin araşdırılması // Tam mətn
 4. Əkrəm BAĞIROV — Ərəfat ül-Aşiqin və Ərəsat ül-Arifin” təzkirəsi və Azərbaycan şairləri // Tam mətn
 5. Eldar ƏMİROV — Kəsilməzlik ideyası riyazi-fəlsəfi invariant kimi // Tam mətn
 6. MirFərəc ABASOV — Postkapitalizmin iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni əsasları // Tam mətn
 7. Seyid Cavad MİRİ — Seyid Cavad Təbatəbainin İslamşünaslıq anlayışına dair çalışmaları // Tam mətn