Məzmuna keç

Metafizika jurnalı/2019

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
2018 Metafizika jurnalı (2019)

2020


Jurnalda çap olunan məqalələr[redaktə]

I seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 1, Sıra 5, 2019)

 1. Əziz MƏMMƏDOV; Fuad QURBANOV — Lütfi Zadənin Qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin məntiqi-qnoseoloji təhlili // Tam mətn ss.7-29 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.26)
 2. Françesko ALFİERİ — Haqqa aparan ortaq yol nümunəsi // Tam mətn ss.30-36 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.27)
 3. Ələddin MƏLİKOV — Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində ağıl və iman münasibətlərinin təhlili // Tam mətn ss.37-57 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.28)
 4. Əbülfəzl KİYAŞİMŞƏKİ — Fəlsəfə və irfanın transsendental fəlsəfədə qarşılıqlı təsiri // Tam mətn ss.58-74 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.29)
 5. Bijən MƏNSURİ — Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “nəfsin mahiyyəti və onun cismani hadisliyi” tədqiq və təhlili // Tam mətn ss.75-95 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.30)
 6. Yeganə RƏSULOVA — Tarixi yaddaş mədəniyyətin təkamülü dinamikasında // Tam mətn ss.96-107 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.31)

II seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 2, Sıra 6, 2019)

 1. Səadət MƏMMƏDOVA — Sosial sinergistik institutlaşma konsepsiyasının sosial dövlətdə tətbiqi imkanları // Tam mətn ss.7-24 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.33)
 2. Fəxrəddin QULİYEV — Türk xalq poeziyasında optimallıq prinsipləri haqqında // Tam mətn ss.25-40 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.34)
 3. Heydər ASLANOV — Postmodern dövründə inteqrasiya hüdudları yaxud anamorfozla selfi // Tam mətn ss.41-50 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.35)
 4. Şəfahət ABDULLAYEVA — Yönəlişliyin formalaşmasında mədəniyyətin rolu // Tam mətn ss.51-66 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.36)
 5. Seyid Müslim MƏDƏNİ — Cəlaləddin Rumi və K.F.Deyvis təfəkküründə mistik təcrübənin mahiyyət və müxtəlifliyi // Tam mətn ss.67-90 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.37)
 6. Mübariz İBRAHİMOV — Ontoloji arqumentin təbyinlərinin araşdırılması // Tam mətn ss.91-114 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.38)

III seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 3, Sıra 7, 2019)

 1. Könül BÜNYADZADƏ — Fəlsəfi məsləhətləşmə və təsəvvüf // Tam mətn ss.7-22 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.39)
 2. Rafiz MANAFOV — Epistemolojik müzakirələr kontekstində “Subyektin buxarlaşması” // Tam mətn ss.23-40 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.40)
 3. Ələkbər ƏLƏKBƏROV — A.S.Puşkinin poeziyasında bəzi türk simvolları və ezoterizm haqqında // Tam mətn ss.41-80 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.41)
 4. Aygün KƏRİMOVA — Əhməd bəy Ağaoğluna görə İslam təhsil sistemi və mədəniyyətin problemlərində islahat zərurəti // Tam mətn ss.81-94 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.42)
 5. Vüsalə MUSAYEVA — Sovet dövründə Azərbaycan fəlsəfəsinin sosial-nəzəri əsasları // Tam mətn ss.95-114 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.43)
 6. Nuru İMANOV — Qurani-Kərimdə nəsxi qəbul etməyənlərin iddialarına təhlili yanaşma // Tam mətn ss.115-130 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.44)
 7. Bərəkətullah SİNƏVİ — Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində “Nəfs öz vəhdətində bütün qüvvələrin məcmusudur” nəzəriyyəsinin şərh və dəyərləndirilməsi // Tam mətn ss.131-145 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.45)

IV seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 2, Say 4, Sıra 8, 2019)

 1. Rəfail HƏSƏNOV — İnstitutlar və sahibkarlıq // Tam mətn ss.7-26 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.46)
 2. Qəmərxanım CAVADLI — Orqan və hüceyrə transplantasiyası problemlərinə dünya dinlərinin etik baxışları // Tam mətn ss.27-50 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.47)
 3. Əbdülhüseyn KƏLANTƏRİ; Afşin NİKBƏXT — Müasir düşüncə tarixində T.Hobbsdan F.Hegelə qədər özgələşmə konsepsiyası prosesinin araşdırılması // Tam mətn ss.51-72 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.48)
 4. Əkrəm BAĞIROV — Ərəfat ül-Aşiqin və Ərəsat ül-Arifin” təzkirəsi və Azərbaycan şairləri // Tam mətn ss.73-86 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.49)
 5. Eldar ƏMİROV — Kəsilməzlik ideyası riyazi-fəlsəfi invariant kimi // Tam mətn ss.87-100 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.50)
 6. MirFərəc ABASOV — Postkapitalizmin iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni əsasları // Tam mətn ss.101-120 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.51)
 7. Seyid Cavad MİRİ — Seyid Cavad Təbatəbainin İslamşünaslıq anlayışına dair çalışmaları // Tam mətn ss.121-136 (https://doi.org/10.33864/MTFZK.2019.52)