Məzmuna keç

Metafizika jurnalı/2020

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
2019 Metafizika jurnalı (2020)

2021


Jurnalda çap olunan məqalələr[redaktə]

I seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 3, Say 1, Sıra 9, 2020)

 1. Könül BÜNYADZADƏ — Hərflərdə gizli həqiqət (rus dilində)// Tam mətn ss.7-24 (https://doi.org/10.29228/metafizika.1)
 2. Əsmətxanım MƏMMƏDOVA — Fars yazısındakı “əlef-e məğsure” (tətbiqi dilçilik müstəvisində) (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.25-42 (https://doi.org/10.29228/metafizika.2)
 3. Rafiz MANAFOV — İbn Xəlduna görə, rasional metafizikanın imkan(sızlığ)ı (türk dilində)// Tam mətn ss.43-60 (https://doi.org/10.29228/metafizika.3)
 4. Ələddin MƏLİKOV — İmmanuel Kant və müsəlman arif və filosofların təfəkküründə metafizik epistemologiyanın müqayisəsi (fars dilində)// Tam mətn ss.61-80 (https://doi.org/10.29228/metafizika.4)
 5. Zəhra ORUK — Albert Eynşteynin mexanik dünyasında hürriyyət və əxlaq problemi (türk dilində)// Tam mətn ss.81-96 (https://doi.org/10.29228/metafizika.5)
 6. Seyid Məhəmməd Cavad Bənisəid LƏNGƏRUDİ; Seyid Cavad MİRİ; Əmir Abbas ƏLİZAMANİ — Akvinalı Foma və Sədrəddin Şirazinin xoşbəxtlik nəzəriyyələrində ləzzət anlayışının müqayisəli təhlili (fars dilində)// Tam mətn ss.97-113 (https://doi.org/10.29228/metafizika.6)

II seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 3, Say 2, Sıra 10, 2020)

 1. Ələkbər ƏLƏKBƏROV — Ümumi bilinənlər haqqında bilinməyənlər (rus dilində)// Tam mətn ss.7-30

(https://doi.org/10.29228/metafizika.7)

(https://doi.org/10.29228/metafizika.8)

 1. Əhməd NİYAZOV — İslahat konsepsiyasının bəzi terminoloji əsasları: analitik təhlil (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.31-46 (https://doi.org/10.29228/metafizika.9)
 2. Şəfəq ƏHMƏDOVA — XVIII əsrin əvvəllərindən XIX əsrin əvvəllərinədək Rusiyanın Qafqazda siyasəti (tarixi informasiya) (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.47-66 (https://doi.org/10.29228/metafizika.10)
 3. Vaqif QULİYEV — Fərabi irsində nəzər və əməlin vəhdəti kontekstində formadan məzmuna açılan yol (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.67-82 (https://doi.org/10.29228/metafizika.11)
 4. Seyid Cavad MİRİ — Farabi fəlsəfəsi və onun Yunan ənənəsindən fundamental ayrılması Qasim Pur Həsənin Farabi fəlsəfəsinə dair izahatına tənqidi yanaşma (fars dilində)// Tam mətn ss.83-100 (https://doi.org/10.29228/metafizika.12)
 5. Nicat YƏHYAZADƏ — Mir Məhəmməd Kərim Bakuvinin elmi-ictimai həyatı və “Kəşfül-həqaiq” təfsiri (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.101-119

(https://doi.org/10.29228/metafizika.13)

(https://doi.org/10.29228/metafizika.14)

III seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 3, Say 3, Sıra 11, 2020)

 1. Könül BÜNYADZADƏ — Sufi fenomenologiya–fəlsəfədə yeni baxış bucağı (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.7-24 (https://doi.org/10.29228/metafizika.15)
 2. Məhəmməd SƏNUSİ HARUNA — Ruhullah Xomeyninin mistik düşüncəsinin onun sosial həyat tərzinə təsiri (ingilis dilində)// Tam mətn ss.25-54 (https://doi.org/10.29228/metafizika.16)
 3. Svetlana ADIGÖZƏLOVA; Əli ABASOV — Gələcəyin fəlsəfəsi: yeni ideyalar (rus dilində)// Tam mətn ss.55-74 (https://doi.org/10.29228/metafizika.17)
 4. Seyid Əhməd HÜSEYNİ; Əbülfəzl KİYAŞİMŞƏKİ — Varlıq sisteminin təyinatının aşkara çıxarılmasında irfan və onun rolu (fars dilində)// Tam mətn ss.75-92 (https://doi.org/10.29228/metafizika.18)
 5. Xəyyam CƏLİLZADƏ — Gadamer və onun fenomenologiyası (türk dilində)// Tam mətn ss.93-106 (https://doi.org/10.29228/metafizika.19)
 6. Gülfam HÜSEYN — Transsendental fəlsəfə və onun teoloji nəticələri baxımından səbəbiyyət kateqoriyası (fars dilində)// Tam mətn ss.107-125 (https://doi.org/10.29228/metafizika.20)

IV seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 3, Say 4, Sıra 12, 2020)

 1. Zəhra GİRAMİ — Ayətullah Abdullah Cavadi Amulinin təfsir elmi sistemindəki bilik ontologiyası (fars dilində)// Tam mətn ss.7-26 (https://doi.org/10.29228/metafizika.21)
 2. Səadət QARAYEVA — Məhsəti və Xəyyamın müqayisəli təhlili (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.27-44 (https://doi.org/10.29228/metafizika.22)
 3. Rasim MƏCİDOV — Azərbaycanda dövlət strukturlarının institutlaş-masında idarəçilik prin-siplərinin rolu (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.45-66 (https://doi.org/10.29228/metafizika.23)
 4. Cəlal HEYDƏRİ — İslam fəlsəfəsində əl-vahid qaydasının tədqiqi (əsasları, tətbiqi, inanan və inkar edənlərin arqumentləri) (fars dilində)// Tam mətn ss.67-86 (https://doi.org/10.29228/metafizika.24)
 5. Seyid Məhəmmədəli DİBACİ, Əli BAĞIROV — Müasir deizm ilahiyyatında “rübubi sistem” probleminin araşdırılması (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.87-106 (https://doi.org/10.29228/metafizika.25)
 6. Abdullah Hüseyni ESKANDİAN, Məsumə Rəcəb NEJADİAN — Riçard Svinbörnün ilahi ədalət teodisiyasına vurğu ilə şəri düşünmə və onu idarə edən intellektual yanaşmalar (ingilis dilində)// Tam mətn ss.107-123 (https://doi.org/10.29228/metafizika.26)