Metafizika jurnalı/2021

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
2020 Metafizika jurnalı (2021)

2022

Jurnalda çap olunan məqalələr[redaktə]

I seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 4, Say 1, Sıra 13, 2021)

 1. Anar QAFAROV — Əxlaqın mənbəyi kimi bir dəyər olaraq ailə: Nəsirəddin Tusi nümunəsində təhlil (türk dilində)// Tam mətn
 2. Zaur MƏMMƏDOV — Elmi cəmiyyətlərin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Şəfəq ƏHMƏDOVA — Siyasi münaqişələrin mahiyyəti və onların həllində informasiyanın rolu (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. İslam Məhəmməd ƏBDÜLFƏTTAH — Ayfer Tunçun avtobioqrafik ədəbiyyatında Türkiyə ictimaiyyətinin siması (ərəb dilində)// Tam mətn
 5. Səməd BAYRAMZADƏ — Cənubi Azərbaycan milli-demokratik hərəkatında Ənuşiravan İbrahimi siması (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Abdullah Hüseyni ESKANDİAN, Məsumə Rəcəb NEJADİAN — Avqustin Avreli və Con Hick fəlsəfəsindəki Şər probleminin müqayisəli tədqiqi (ingilis dilində)// Tam mətn

II seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 4, Say 2, Sıra 14, 2021)

 1. İbrahim BAĞIROV; Ələddin MƏLİKOV — Sədrəddin Şiraziyə görə nəfsin hüdusu və onun bədənlə olan münasibəti (türk dilində)// Tam mətn
 2. Rüstəm HACIYEV — Şirvan torpağında Xızır və Musa izi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Zeynəb HƏCƏMOVA — Sosial qavrayış və qarşılıqlı təsirin emosional zəka ilə əlaqəsinin sosial-psixoloji təhlili (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. Aişə ƏBDÜLVAHİD ƏS-SEYİD — Ərəb və türk əlifbaları: səs və yazı arasında (ərəb dilində)// Tam mətn
 5. Bəhruz GÜLMALIYEV — İbn Sina yaradıcılığının elmi-fəlsəfi aspektləri (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Tərlan SEYFULLAYEV; Məhəmməd Həsən ZAMANİ — Azərbaycan şərqşünaslığında İslamşünaslığın tarixi və təkamülü (fars dilində)// Tam mətn

III seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 4, Say 3, Sıra 15, 2021)

 1. Nərgiz MƏCİDOVA — Fəlsəfi antropologiyada cismani yanaşma (rus dilində)// Tam mətn
 2. Nasir FÜRUHİ; Abdullah Hüseyni ESKANDİAN — Sədrəddin Şirazi və Q.Leybnitsin fəlsəfi düşüncələrində şərr probleminin müqayisəli araşdırılması (ingilis dilində)// Tam mətn
 3. Taleh HACIYEV — Sovet Azərbaycanında dinə qarşı aparılan siyasətin xüsusiyyətləri (1920-1940) (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. Həmid SÜTUDE; Əbdürrza FƏRHADİAN — Transsendent fəlsəfədə bəşəriyyətin müdrikliyinə əsasən insan haqlarının aksiologiyası (fars dilində)// Tam mətn
 5. Rauf MUSAYEV — Nizamlı xaotika (xaos) (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Anzulə CƏFƏROVA — Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığı və müttəfiqliyi müasir mətbuatda (Azərb. dilində)// Tam mətn
 7. İlqar İSMAYILZADƏ — Doğruluq plüralizmi nəzəriyyəsi: mənfi nəticələr və təhdidlər (Azərb. dilində)// Tam mətn
 8. Mehriban TAHİROVA — Azərbaycan təsviri sənətində “Mimesis” məsələsinə baxış (rus dilində)// Tam mətn
 9. Aygün MƏMMƏDOVA — Nizami Gəncəvi dövrünün numizmatik faktları barədə (rus dilində)// Tam mətn

IV seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 4, Say 4, Sıra 16, 2021)

 1. Seyran QULİYEV — Mədəniyyətlərarası dialoqun Azərbaycan modelinin mahiyyəti (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. Nərgiz MƏCİDOVA — Təkamül təfəkkürü müasir naturalizmin təməli kimi (rus dilində)// Tam mətn
 3. İlham MƏMMƏDZADƏ — Müasir dövrdə liderlik fenomeni və ideologiyanın bəzi problemləri (rus dilində)// Tam mətn
 4. Abdullah Hüseyni ESKANDİAN; Məsumə Rəcəb NEJADİAN — Şər probleminin teoloji-fəlsəfi izahına yönələn həll təkliflərinin təhlili (ingilis dilində)// Tam mətn
 5. Şirin ABDELNAİM HASANEYN — Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poeması: tarixilik və bədiilik müstəvisində (ərəb dilində)// Tam mətn
 6. Girayalp KARAKUŞ — Tarixi və ideoloji-siyasi problem: İslam soldur ya sağdır? (türk dilində)// Tam mətn
 7. Ramiz TAHİROV; Maya ZEYNALOVA — Azərbaycanın su resurslarının mühafizəsi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 8. Xatirə QULİYEVA — Hürufilik təliminin hərf sisteminin prinsipləri ilə İmadəddin Nəsiminin milli-region identikliyinə və təxəllüsünə fəlsəfi baxış (Azərb. dilində)// Tam mətn
 9. Məhəmməd SOLTANİYƏ — Corc Seylin Quranda təkrarla bağlı skeptisizminin tənqidi təhlili (fars dilində)// Tam mətn
 10. Səməd BAYRAMZADƏ — Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyasında Cənubi Azərbaycan (Azərb. dilində)// Tam mətn
 11. Sənubər QASIMOVA — Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasındakı əşyalarda Qarabağ atlarının təsvirləri (rus dilində)// Tam mətn
 12. Sabir BEHBUDOV — Azərbaycan maarifçiliyinin dini dəyərləri və müasirlik (Azərb. dilində)// Tam mətn