Məzmuna keç

Metafizika jurnalı/2023

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
2022 Metafizika jurnalı (2023)

2024


Jurnalda çap olunan məqalələr[redaktə]

I seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 6, Say 1, Sıra 21, 2023)

10 may 2023-cü il tarixində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin (10.05.1923-12.12.2003) anadan olmasının 100 ili tamam olur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29.09.2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi münasibətilə “Metafizika” beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalının bu sayı Heydər Əliyevşünaslığa həsr olunub. Ulu Öndər Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsinə dair jurnalın bu sayındakı məqalələr aşağıdakılardır:

 1. Ələddin MƏLİKOV — Heydər Əliyevin “azərbaycançılıq fəlsəfəsi” (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.10-32
 2. Radif MUSTAFAYEV — İkinci Qarabağ müharibəsi qənimət ədəbiyyatında Heydər Əliyevə münasibət (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.33-43
 3. Aqil ƏHMƏDOV — Heydər Əliyev ideyalarının postmünaqişə dövrü və miqrasiya idarəçiliyi (Azərb. dilində)// Tam mətn ss. 44-68
 4. Ağalar ABBASBƏYLİ — Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi portret cizgiləri (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.69-80
 5. Şahlar ŞƏRİFOV — Tarixi-dini abidələrin qorunmasında və bərpasında Heydər Əliyevin rolu (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.81-90
 6. Anar QAFAROV — İctimai həmrəylik ideyası və dini-mənəvi dəyərlərin əhəmiyyəti: Heydər Əliyevin dövlət siyasətinin fəlsəfi-etik təhlili (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.91-108
 7. Adilə NƏZƏROVA — Heydər Əliyev irsində İslam dini gənclərin milli-mənəvi, mədəni-psixoloji bütövlüyünün amili kimi (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.109-120
 8. Zümrüd MƏLİKOVA — Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin formalaşması (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.121-131
 9. Anar AĞALARZADƏ; Samir KƏRİMOV — Azərbaycanın maddi mədəni irsinin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.132-138
 10. İbrahim QULİYEV — Ümummilli lider Heydər Əliyev və dini-mənəvi dəyərlər (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.139-160
 11. Yaşar ƏHMƏDOV — Heydər Əliyev Azərbaycan elm və təhsilinin himayədarıdır (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.161-184
 12. Əhməd NİYAZOV — Mənəvi dəyərlərin ictimaiyyətdəki rolu və Heydər Əliyevin mənəviyyat fəlsəfəsi (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.185-197
 13. Elnur MUSTAFAYEV — Azərbaycan Respublikasının Yaxın Şərq və müsəlman ölkələri ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında Heydər Əliyevin rolu (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.198-208
 14. Nərminə QASIMOVA — Heydər Əliyev və milli dövlətçiliyin Azərbaycan modeli (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.209-221
 15. Aygün XƏLİLQIZI — Heydər Əliyev və Azərbaycan multikulturalizmi (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.222-230
 16. Ziba AĞAYEVA — Heydər Əliyev və sovet rejiminin dil siyasətinin fəlsəfi mahiyyəti (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.231-247

II seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 6, Say 2, Sıra 22, 2023)

 1. Aygün MƏMMƏDOVA — Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş xatirə sikkələri (rus dilində)// Tam mətn ss.10-18]
 2. İradə NURİYEVA — Ulu Öndər Heydər Əliyevin milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının qorunmasına dair siyasəti və onun inkişaf istiqamətləri (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.19-37]
 3. Kayırken ADİYET — Çinin Sincan-Uyğur Muxtar Rayonu ilə Qazaxıstan Respublikası arasında mədəni əlaqələr (ingilis dilində)// Tam mətn ss.38-60]
 4. Rafail ƏHMƏDLİ — XIX əsrdə Azərbaycanda milli şüurun formalaşmasında Həsən bəy Zərdabinin fəlsəfi ideyalarının rolu (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.61-69]
 5. Emin ORUCOV — Bəktaşi poeziyasında təsəvvüf ideyalarının təzahürü (Azərb. dilində)// [Tam mətn ss.70-82]
 6. Nərminə ABDULLAYEVA — Kitabxana işində innovasiyalar: tipologiyası, növ təsnifatı və gələcək perspektivləri (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.83-95]
 7. İbrahim BAĞIROV — Sədrəddin Şirazinin fəlsəfi metodologiyası və qaynaqları (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.96-109]
 8. Kamran ƏSƏDOV — Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Ermənistan ilə Zəngəzur problemi (1919-1920-ci illərdə)(Azərb. dilində)// Tam mətn ss.110-131]

RESENZİYA

 1. Məhəmmədəli MƏLİKOV — “Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti (I cild)” kitabı haqqında dəyərləndirmə (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.132-137]

III seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 6, Say 3, Sıra 23, 2023)

 1. Fərda ƏSƏDOV; Samid BAĞIROV — Türkiyə Cümhuriyyətinin təsisində ərəb faktoru və çağdaş dövr (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.10-29
 2. İrina KUNİNA — Beynəlxalq münasibətlərin Versal - Vaşinqton sistemi kontekstində dünya nizamı (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.30-45
 3. Samirə MƏMMƏDLİ — 1980-2000-ci illər Azərbaycan nəsrində bədii interyer (çoxqatlı bədii mətn kontekstində) (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.46-57
 4. Vidadi MUSTAFAYEV — İmadəddin Nəsimi haqqında İranda tədqiqatlar (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.58-98
 5. Elnur PAŞAYEV — AFL, AAL və AOL-dan istifadə etməklə qiymətləndirmə vasitələrinin işlənib hazırlanması (ingilis dilində)// Tam mətn ss.99-110

RESENZİYA

 1. Ələddin MƏLİKOV — “Heydər Əliyev və yeni liderlik: fəlsəfi-elmi təhlil” əsəri haqqında dəyərləndirmə (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.111-118
 2. Vüsalə MƏMMƏDOVA — Əli Əsgər Məmmədovun “Ərəb dili” kitabına dair (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.119-123

IV seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 6, Say 4, Sıra 24, 2023)

 1. Nərgiz MƏCİDOVA — Fəlsəfi antropologiya problemlərinin öyrənilməsinə inteqral yanaşma (ingilis dilində)// Tam mətn ss.10-24 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.10-24)
 2. Qabil ZEYNİYEV; Aygün MƏMMƏDOVA — Azərbaycan Atıcılıq Diviziyası nəzdindəki Hərbi İstehlak Cəmiyyətinin 1924-cü ilə aid kağız pul nişanları (rus dilində)// Tam mətn ss.25-46 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.25-46)
 3. İbrahim BAĞIROV — Sədrəddin Şirazinin nəfs konsepsiyası (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.47-64 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.47-64)
 4. Daşdəmir MAHMANDAROV — Öldürücü bir duyğu olaraq eşq (ingilis dilində)// Tam mətn ss.65-72 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.65-72)
 5. Aygün MUSAYEVA — Lobbiçilik fəaliyyətinin xarici siyasət qərarlarının qəbul olunmasına təsiri: ABŞ nümunəsində (ingilis dilində)// Tam mətn ss.73-82 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.73-82)
 6. Şahlar ŞƏRİFOV — Azərbaycan tarixinin orta əsr məsələləri Heydər Əliyev irsində (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.83-97 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.83-97)
 7. Böyükxanım BABAYEVA; Afət SÜLEYMANOVA — Təhsil mərkəzlərində sosial maraqlı tərəflərin rolu (ingilis dilində)// Tam mətn ss.98-108 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.98-108)
 8. Girayalp KARAKUŞ — Milli Mübarizədə Amasiyaya üstünlük verilməsinin səbəbləri və Amasiya Müqaviləsinə gedən yol (türk dilində)// Tam mətn ss.109-126 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.109-126)
 9. Radif MUSTAFAYEV — Türkiyəli tədqiqatçı Əbdülbaqi Gölpınarlıya görə İslamda “təqiyyə” (ingilis dilində)// Tam mətn ss.127-138 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.127-138)
 10. Zahid ƏLİYEV — Sosiologiyada anketlərin tərtibi və sorğuları gerçəkləşdirmə metodları barədə (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.139-149 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.139-149)
 11. İlkin ƏLİMURADOV — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsində rolu (ərəb dilində)// Tam mətn ss.150-159 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.150-159)
 12. Zaur RƏŞİDOV — Şeydabəy Məmmədovun tədqiqatlarında M.F.Axundzadə: Sovetlər dövrünün kontekstində tənqidi təhlil (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.160-182 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.160-182)
 13. Turan NURMƏMMƏDOVA; İlhamə SULTANOVA — Azərbaycan məktəblərində müəllim liderliyi: Müəllimlərin və məktəb direktorlarının yanaşması (ingilis dilində)// Tam mətn ss.183-205 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.183-205)
 14. Ruslan XƏLİLOV — Qərbi Avropa personalizminin fəlsəfi təhlili (Azərb. dilində)// Tam mətn ss.206-215 (https://doi.org/10.33864/2617-751x.2023.v6.i4.206-215)