Microsoft Access 2000/Cədvəlin eksport edilməsi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Сədvəlin import edilməsi Microsoft Access 2000

Sorğular


İstifadəçi verilənləri Access cədvəldən mətn fayllarına, elektron cədvəlinə və s. redaktorlara eksport edə bilər. Bunun üçün eksport olunan cədvəl seçilir. Fayl menyusundan Save As / Export rejimi seçilir. Burada sorğu pəncərəsi açılır:

  • To an External File or Database (во внешний файл или базу данных)
  • Within the Current Database as (в текущей базе данных как)

Lazım olan format (məs. Microsoft Excel) seçilir. Export verilir. Nəticədə Access Excel fayl təşkil edir.