Qarğıdalı bitkisi/Məhsul yığımı

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Alaq otları ilə mübarizə Qarğıdalı bitkisi

Mais oogst.jpg
Iowa harvest 2009.jpg

Qarğıdalı silos və yaşıl yem məqsədilə əkilibsə məhsul yığımı dənin süd-mum yetişkənliyi fazasında yığılmalıdır. Dən məqsədilə əkilmiş qarğıdalı isə dənin tam yetişkənlik fazasında yığılmalıdır. Hər iki halda yığım qısa müddətə başa çatdırılmalıdır.

Keyfiyyətli silos almaq üçün kütlənin tərkibində 65-70% nəmlik olmalıdır. Dən üçün yığılan məhsulun (dənin) tərkibində isə nəmliyin 28-30% olması məqsədə müvafiqdir.

Məhsul yığımına başlamazdan əvvəl silos quyuları və anbarlar təmizlənərək məhsulun tədakürü üçün hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Məhsul yığımı “Xerson-200”, KSKU-6 və s. kombaynlarla həyata keçirilməlidir.