Məzmuna keç

Qarğıdalı bitkisi/Alaq otları ilə mübarizə

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Ziyanvericilərlə mübarizə Qarğıdalı bitkisi

Məhsul yığımı

Torpağın əsas və səpinqabağı hazırlanmasını keyfiyyətlə və vaxtında həyata keçirməklə qarğıdalı sahələrini alaqlardan xeyli təmizləmək mümkündür. Eyni zamanda sahəni tam təmizləmək üçün kimyəvi mübarizə üsulundan da istifadə edilməsi vacibdir. Bu məqsədlə səpindən sonra cücərtilər alınana qədər hektara 3-4 kq “Stomp” herbisidi, vegetasiya müddətində isə 0,8-1,4 kq 2,4 D amin duzu herbisidi çilənməlidir.