Qarğıdalı bitkisi/Ziyanvericilərlə mübarizə

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Xəstəliklərlə mübarizə Qarğıdalı bitkisi

Alaq otları ilə mübarizə
Sitotroga cerealella on corn.jpg

Qarğıdalı bitkisinə bir sıra ziyanverici-həşarat ziyan vurur. Azərbaycanda qarğıdalının geniş yayılmış ziyanvericiləri qarğıdalı gövdə kəpənəyi, şıqqıltılı böcək və pambıq sovkası sayılır. Bu ziyanvericilərin zərərli təsirini dondurma şumunun aparılması və cərgə aralarının vaxtında becərilməsi ilə müəyyən qədər azaltmaq olsa da, onlara qarşı kimyəvi mübarizə də aparılmalıdır. Toxumun dərmanlanması ilə yanaşı qarğıdalı gövdə kəpənəyinə qarşı hektara 0,2 kq “Karate”, pambıq sovkasına qarşı - 0,6 kq “Desis” preparatı ilə çilənməlidir.