Kartofçuluq/Torpağın əsas və əkinqabağı hazırlanması

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Kartofun torpaq-iqlim şəraitində tələbatı Kartofçuluq

Sortun seçilməsi və əkin materiallarının hazırlanması

Torpağın əsas və əkinqabığı hazırlanması. Sahədən bitki qalıqları təmizlənməli, torpağın qida maddələri ilə təmin olunma dərəcəsinə uyğun olaraq şumdan qabaq hər hektara 20-40 ton peyin, təsiredici maddə hesabı ilə 45-60 kq fosfor və 60-90 kq kalium gübrəsi verilməklə payızda sahə şum tarktoru və ya həyətyanı sahələrdə bel ilə 25-32 sm dərinlikdə şumlanmalıdır.
Yazda şumun dərinliyi torpağın xüsusiyyətindən asılı olaraq müəyyənləşir. Əkinqabığı isə torpaq bir daha yumşaldılır və şırımlar açılır. Sonrakı əməliyyatlar əkinlə birlikdə vegetasiya müddətində davam etdirilməklə torpağın eroziyadan qorunma tədbirləri də həyata keçirilməlidir.